Thời sựTrong nướcChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: 'Làm việc...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: ‘Làm việc nước là hy sinh, là phấn đấu’

-(Gia Lai Express) –

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại lời dạy của Bác Hồ đối với người đại biểu của Nhân dân: “Làm việc nước là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ đến lợi chung”.

Sáng 11/5, tại buổi vận động bầu cử tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: “Là một cán bộ, đảng viên, tôi luôn ghi nhớ và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đối với người Đại biểu của Nhân dân: Làm việc nước là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ đến lợi chung. Phải luôn ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân ta phải hết sức tránh”.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Nhân dân, thường xuyên rèn luyện phấn đấu, đem hết khả năng, tâm huyết đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trình bày Chương trình hành động trước cử tri Thành phố Hải Phòng, ông Vương Đình Huệ khẳng định sẽ luôn phấn đấu rèn luyện theo các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, luôn thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu ra mình và của Nhân dân cả nước, làm tròn trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong các hoạt động của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi vận động bầu cử tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng sáng 11/5.

Nếu được tiếp tục bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV, ông Huệ khẳng định sẽ cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, công khai, minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam.

Kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sửa đổi, bổ sung, ban hành các luật mới để bảo đảm thi hành Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, đặc biệt là tăng cường giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, những vấn đề lớn, quan trọng hoặc bức xúc trong xã hội, việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát; đẩy mạnh hoạt động chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Quốc hội nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tăng cường năng lực dự báo với tầm nhìn dài hạn, tổng thể.

Bên cạnh đó, ông Huệ cũng cho biết sẽ tăng cường hoạt động đối ngoại của Quốc hội gắn với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại Nhân dân để phát huy tối đa lợi thế của hoạt động ngoại giao nghị viện cũng như hiệu quả sức mạnh tổng hợp của dân tộc trong triển khai công tác đối ngoại.

Quốc hội gắn bó mật thiết với cử tri và Nhân dân; nâng cao hiệu quả các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ bảo đảm tốt hơn các điều kiện hoạt động, chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục xây dựng Quốc hội điện tử; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Chủ tịch Quốc hội cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường phối hợp công tác giữa các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan, tạo sự chủ động, thống nhất, kịp thời trong triển khai công việc, đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn; nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội và công tác nghiên cứu khoa học lập pháp.

Với trách nhiệm là ĐBQH được bầu ở thành phố Cảng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng khẳng định sẽ thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Hải Phòng nói chung và các quận, huyện nơi mình được bầu nói riêng.

Xuân Trường

Bản tin đăng trên Gia Lai Express.

Được thu thập tự động bởi chương trình máy tính của GiaLai Express.

Để lại lời bình

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin mới

UBND tỉnh Gia Lai giao cho ngành Giáo dục- Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm học 2021-2022

(Gia Lai)- Ngày 20-9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 1357/UBND-KGVX về việc chỉ đạo,...

Biếm hoạ 24h: Barca hoá tầm thường khi không còn Messi

Biếm hoạ 24h: Barca hoá tầm thường khi không còn Messi Bản tin đăng trên VOV Được thu thập tự...

Phải xem

Tin tức quan tâmLiên quan
Nên đọc ngay